معنی فوح در فرهنگ عمید

    19بازدید

    معنی کلمه فوح در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : دمیدن.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟