مترادف و متضاد فیض

  70بازدید

  مترادف و متضاد کلمه فیض واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بخشش، برکت، تفضل، عنایت، فضل، سرشار، فراوانی، لبریز، لطف.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  رستا 11 روز قبل
  2

  {فیض}
  معنی: بخشش