معنی قاش در فرهنگ معین

    7بازدید

    معنی کلمه قاش در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : قاش (ص مر. ق مر.) پاره پاره، قطعه قطعه.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟