مترادف و متضاد قامت

  59بازدید

  مترادف و متضاد کلمه قامت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اندام، بالا، تنه، قد، هیکل.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 17 روز قبل
  0

  مخالف قد

  ناشناس 17 روز قبل
  0

  مخالف قد قامت

  ناشناس 17 روز قبل
  0

  مخالف قامت قد