معنی قبله ٔ حاجت در لغت نامه دهخدا

  10بازدید

  معنی کلمه قبله ٔ حاجت در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : قبله ٔ حاجت. [ق ِ ل َ / ل ِ ی ِ ج َ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب) قبله ٔ حاجات. آنکه حاجتمندان بدو روی آورند و قضای حاجت خود از او خواهند: خسروان قبله ٔ حاجات جهانند ولی سببش بندگی حضرت درویشان است حافظ.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  ترمه 7 روز قبل
  0

  هم خانواده کلمه قبله؟