مترادف و متضاد قبیح

  268بازدید

  مترادف و متضاد کلمه قبیح واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بد، خبیث، رکیک، زشت، سخیف، سوء، کریه، مستهجن، مکروه، ناپسند، نامستحسن، ننگین (متضاد) مستحسن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  قبیح 1 ماه قبل
  0

  مترادف

  2
  فاطمه 17 روز قبل

  متضاد قبیح