مترادف و متضاد قدرت

  16بازدید

  مترادف و متضاد کلمه قدرت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : توان، زور، قوت، قوه، نیرو، استطاعت، تاب، توانایی، طاقت، وسع، زبردستی، مقاومت، نیرومندی، هنگ، یارا، استیلا، اقتدار، تسلط، سلطه، تاثیر، نفوذ، انرژی، عظمت، کبریا (متضاد) ضعف.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  دنیز 10 روز قبل
  0

  مخالف کلمه قدرت