مترادف و متضاد قرب

  752بازدید

  مترادف و متضاد کلمه قرب واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بها، قدر، مرتبه، منزلت، جوار، نزدیکی، خویشاوندی، خویش، قرابت.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  غزاله 7 ماه قبل
  2

  اصلاکامل نیست جواب هایتان

  امیر 7 ماه قبل
  5

  متضاد ومترادف قرب