مترادف و متضاد قریب

  165بازدید

  مترادف و متضاد کلمه قریب واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : حدود، پیش، مجاور، نزد، نزدیک، خویش، خویشاوند، قوم، وابسته (متضاد) بعید.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  محمدرضا 14 روز قبل
  -1

  متضاد قریب