مترادف و متضاد قمری

  29بازدید

  مترادف و متضاد کلمه قمری واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : صلصل، طوقی، فاخته، کوکو.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  🥰😍🥰😍🥰😍🥰 15 روز قبل
  0

  سلام من مترادف قمری رونمیدونم ومن امتحان دارم عجله دارم

  🥰😍🥰😍🥰😍🥰 15 روز قبل
  0

  مترادف قمری