مترادف و متضاد لطیف

    604بازدید

    مترادف و متضاد کلمه لطیف واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : ظریف، نازک، ترد، شکننده، زیبا، گل‌اندام، گل‌پیکر، نازک‌اندام، نازک‌بدن، نازک‌تن، شیرین، نغز، ریز، ریزه، سبک (متضاد) زمخت، ضخیم، کلفت.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟