مترادف و متضاد ماجرا

  40بازدید

  مترادف و متضاد کلمه ماجرا واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پیشامد، جریان، حادثه، حکایت، داستان، رخداد، رویداد، سرگذشت، قصه، واقعه، داوری، کشمکش، گفتگو، رنجش، رنجیدگی، گلایه، گله، دعوا، مرافعه، جدال، جر.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  یحمینین 17 روز قبل
  0

  نتاربلتخفببذ