تعبیر خواب مادر شوهر

  66بازدید

  تعبیر خواب دیدن مادر شوهر چیست ابن سیرین امام صادق مطیعی تهرانی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ۱ـ اگر مادر شوهر خود را به خواب ببینید، علامت آن است که بعد از ناسازگاریها و اختلافات بسیار، صلح و صفا میان افراد حکمفرما خواهد شد. ۲ـ اگر زنی خواب ببیند با مادر شوهر خود جر و بحث می کند، نشانه آن است که مردم سنگدل او را آزار خواهند داد. - آنلی بیتون.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  راه 19 روز قبل
  0

  خواب دیدم مادر شوهرم لاغر شده و آمده در خانه من داره کثیفی هارا از روی سرامیک خانه ام پاک میکنه