مترادف و متضاد مالامال

  1234بازدید

  مترادف و متضاد کلمه مالامال واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آکنده، انباشته، پر، سرشار، لبالب، لبریز، مشحون، ممتلی، مملو، بسیار، زیاد، کثیر، فراوان (متضاد) تهی، خالی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دخترک تنها 1 ماه قبل
  0

  اشفته انباشته

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  اشفته انباشته

  ناشناس 5 ماه قبل
  -1

  تا طعننغاغ

  ج 5 ماه قبل
  0

  چی میشه امتحان دارم سریع

  0
  لپافغ 1 ماه قبل

  متضاد

  ج 5 ماه قبل
  0

  چی میشه

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  درد

  -1
  ۰۰۰۰۰ 6 ماه قبل

  به دلت

  فاطمه نوبری 7 ماه قبل
  0

  فاطمه نوبری

  مالامال ... انباشته

  ناشناس 8 ماه قبل
  0

  دذدبدبپثتدیتزپیایدبدییذیدیذیا

  نیپذیپثذصد 8 ماه قبل
  1

  دذدبدبپثتدیتزپیایدبدییذیدیذیا

  ........ 8 ماه قبل
  1

  خالی،تهی

  ناشناس 8 ماه قبل
  -2

  خالی تهی

  ... 8 ماه قبل
  -2

  خالی تهی

  کککودووو 8 ماه قبل
  -1

  تالاتتل

  ناشناس 8 ماه قبل
  1

  تالاتتل

  هنگامه 8 ماه قبل
  3

  خفه شو

  0
  ژینا اعظمی 8 ماه قبل

  بی ادب