مترادف و متضاد مالامال

  269بازدید

  مترادف و متضاد کلمه مالامال واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آکنده، انباشته، پر، سرشار، لبالب، لبریز، مشحون، ممتلی، مملو، بسیار، زیاد، کثیر، فراوان (متضاد) تهی، خالی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ........ 13 روز قبل
  2

  خالی،تهی

  ناشناس 13 روز قبل
  -2

  خالی تهی

  ... 13 روز قبل
  -1

  خالی تهی

  -1
  ناشناس 13 روز قبل

  خالی،تهی

  کککودووو 13 روز قبل
  -2

  تالاتتل

  ناشناس 13 روز قبل
  0

  تالاتتل

  هنگامه 17 روز قبل
  2

  خفه شو

  دانیال 22 روز قبل
  -2

  ممنون