مترادف و متضاد مبادا

  125بازدید

  مترادف و متضاد کلمه مبادا واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مباد، نباشد، هرگز.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  سما 5 روز قبل
  0

  مخالف مبادا