مترادف و متضاد متصل

  659بازدید

  مترادف و متضاد کلمه متصل واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پیوسته، چسبیده، مرتبط، مسلسل، ملحق، موصول، وابسته، وصل، پی‌درپی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  محمد طاها محمدی الوری 13 روز قبل
  0

  متضاد متصل

  حدیث 2 ماه قبل
  0

  متصل:وصل واصل وصله

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  مترادف متصل

  0
  وصل 2 ماه قبل

  غیر وصل خانم

  1
  وصل 2 ماه قبل

  وصل مترادف

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  ساماش به چه معنی است

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  متضاد پتصل

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  متضاد پتصل