معنی متفاسخ در فرهنگ فارسی

  155بازدید

  معنی کلمه متفاسخ در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مُتَفاسِخ، فَسخ کننده معامله، متناقض و مخالف دیگری (کلام یا قول).

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  188 کرمان 21 روز قبل
  0

  متفاسخ طرف مقابل فسخ کننده معامله است فسخ کننده را مفاسخ گویند و متفاسخ فسخ شونده است