مترادف و متضاد متنوع

  217بازدید

  مترادف و متضاد کلمه متنوع واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : جوراجور، گوناگون، متعدد، متفرق، مختلف.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  یحعخی خاد و۵ ب جاو 24 روز قبل
  0

  خوب من اگه میدونستم که نمیومدم اینجا دونبالش