متوجه به عربی ترجمه معنی

    1بازدید

    معنی و ترجمه کلمه متوجه از فارسی به عربی دیکشنری معادل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : حذر، فطن.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟