معنی متکلم مع الغیر در فرهنگ فارسی

  90بازدید

  معنی کلمه متکلم مع الغیر در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مُتَکَلِّم مَعَ الغَیر، اول شخص جمع گوینده (صیغه متکلم یا گوینده بر دو قسم است، یا دو صیغه متکلم داریم: مفرد (وحده) که حاکی از عمل شخص گوینده است و جمع (مع الغیر) که حاکی از عمل گوینده با دیگری یا دیگران است. (وحده) مثل ذَهَبتُ (من رفتم) و مع الغیر مثل ذَهَبنا (مارفتیم) در ماضی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 15 روز قبل
  0

  نه خیر