مترادف و متضاد مجال

  40بازدید

  مترادف و متضاد کلمه مجال واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : امکان، حوصله، زمان، فرصت، وقت، جولانگاه، عرصه، میدان، توان، جا، محل.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  امیر 6 روز قبل
  -1

  مخاف مجال چیه