مترادف و متضاد مجبور کردن

  327بازدید

  مترادف و متضاد کلمه مجبور کردن واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : وادار کردن، ملزم کردن، اجبار کردن، ناگزیر کردن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  ... 15 روز قبل
  0

  خرووو

  خ 4 ماه قبل
  2

  بلد نیستین

  ن 5 ماه قبل
  0

  خفشو