مترادف و متضاد محتاج

  259بازدید

  مترادف و متضاد کلمه محتاج واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بی‌برگ، بی‌چیز، بی‌نوا، تنگ‌دست، تهی‌دست، حاجتمند، عایل، فقیر، نیازی، مستحق، مستمند، مسکین، نیازمند (متضاد) بی‌نیاز، توانگر، غنی، مالدار.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ۰۰ 18 روز قبل
  -1

  سلام من فقط مخالف محتاج مبخوام

  0
  ناشناس 6 روز قبل

  منم می خواهم