مترادف و متضاد محنت

  3618بازدید

  مترادف و متضاد کلمه محنت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آزمون، آزمایش، امتحان، بلا، تعب، رنج، سختی، عنا، مرارت، مشقت، اندوه، غصه، غم، کرب، آزار، عذاب، گزند، محنه.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  سایت بی شعور 7 روز قبل
  0

  من مخالمفشو می‌خوام

  ناشناس 28 روز قبل
  4

  من مخالف را می خوام

  ستایش 29 روز قبل
  2

  پس چرا مخالف محنت رانمیاره

  heydarzadeh 1 ماه قبل
  2

  مترادف محنت رنج و سختی

  متضاد محنت راحتی و آسانی

  ه 1 ماه قبل
  -1

  آرامش و آسایش

  ناشناس 1 ماه قبل
  1

  متضاد مهنت خوشی اسایش ارامش خوشحال

  N 3 ماه قبل
  0

  متضاد محنت =آرامش و آسایش

  M 11 ماه قبل
  5

  معنی محنت : رنج و سختی
  متضاد محنت: آسایش، آرامش

  جوابگو 11 ماه قبل
  -2

  خوشی

  محمد افسونگر 11 ماه قبل
  6

  رنج زحمت سختی

  0
  محمد افسونگر 11 ماه قبل

  محنت

  ..... 11 ماه قبل
  0

  تورو خدا متضاد محنت و دانش را بگید

  0
  ناشناس 1 ماه قبل

  آرامش و آسایش

  -1
  متضاد دانش#جهل 1 ماه قبل

  متضاد دانش#جهل

  نمی گم 11 ماه قبل
  -1

  مخالف محنت

  3
  ..... 11 ماه قبل

  به جای ....
  متضاد را بگو😡😡😡😡😡😡😡

  2
  ز 11 ماه قبل

  مخالف محنت

  ناشناس 11 ماه قبل
  -1

  مخالف محنت

  ناشناس 11 ماه قبل
  -1

  مخالف محنت

  بتوچخ 12 ماه قبل
  0

  مخالف محنت

  ناشناس 12 ماه قبل
  -1

  یکیوبواطتیلساویدقوبکورای

  به تو چه که اسمم چیع 12 ماه قبل
  0

  چرا جواب نیست من دیگه به این جا نمیام

  مازیار 12 ماه قبل
  -2

  مخالف کلمه محنت

  2
  ناشناس 12 ماه قبل

  مخالف محنت