معنی محنت کشیدگی در لغت نامه دهخدا

    32بازدید

    معنی کلمه محنت کشیدگی در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : محنت کشیدگی. [م ِ ن َ ک َ / ک ِ دَ / دِ] (حامص مرکب) حالت و چگونگی محنت کشیده. سختی کشیدگی.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟