مترادف و متضاد محکم کردن

  55بازدید

  مترادف و متضاد کلمه محکم کردن واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : استوار کردن، سفت کردن، قایم کردن، ثابت نمودن، پابرجا کردن (متضاد) سست کردن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  ناشناس 6 روز قبل
  0

  هم خانواده ی محکم می شود استحکام مستحکم

  ناشناس 6 روز قبل
  0

  هم معنی محکم می شود سخت و هم خوانواده ی او می شود مستحکم متضاد او می شود شل