مخوف ترین دایناسور در حل جدول جواب

  194بازدید

  جواب و پاسخ مخوف ترین دایناسور در حل جدول بازی جدولانه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تیرانوسور, تیرانوسوروس.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ا بوالفضل آبسالان 20 روز قبل
  0

  مخوف ترین دایناسور

  چند تا از دایناسور ها هستند که ما آنهارا مخوف ترین دایناسور ها می نامیم این دایناسورها در مجموع

  تیرکس ماپوسرس جایگانوتو سرس ماجانگاسرس

  الوسرس ولاسرپتر یو تارو پتر اسپینوساروس هستند

  اماکدام یک از آن ها از همه گی مخوف تر است ؟

  احتمالا تیرکس ازهمه ی آنها مخوف تر بو ده است