معنی مدخل زدن در لغت نامه دهخدا

  5بازدید

  معنی کلمه مدخل زدن در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مدخل زدن. [م َ خ َ زَ دَ] (مص مرکب) در تداول عام، تخمین نمودن. (یکی بود یکی نبود جمال زاده از فرهنگ فارسی معین).

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید