معنی مرسلین در لغت نامه دهخدا

  116بازدید

  معنی کلمه مرسلین در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مرسلین. [م ُ س ِ](ع ص، اِ) ج ِ مرسِل در حالت نصبی و جری(در فارسی این قاعده رعایت نشود). مرسلون. فرستندگان. ارسال دارندگان., مرسلین. [م ُ س َ](ع ص، اِ) ج ِ مرسَل در حالت نصبی و جری(در فارسی رعایت این قاعده نشود). فرستاده شدگان. ارسال شدگان. فرستادگان. گسیل داشتگان: مدرس شد عباد مخلصین را سبق داد از حقیقت مرسلین را عطار(اسرارنامه) || پیغمبران.(ناظم الاطباء). پیامبران. رسولان: لاتعجبوا اشارت کرده به مرسلین لاتقنطوا بشارت داده به اتقیا خاقانی شیر گفت آری و لیکن هم ببین جهدهای انبیا و مرسلین مولوی - سیدالمرسلین، آن حضرت صلی اﷲ علیه و آله.(ناظم الاطباء). پیامبر اسلام: آخر ایشان در نبوت و اول در مرتبت آسمان حق... سیدالمرسلین...، ابن عبد مناف العربی را برای عز نبوت و خاتمت رسالت برگزید.(کلیله و دمنه) - شیخ المرسلین، حضرت نوح علیه السلام.(ناظم الاطباء).

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  تارا 12 روز قبل
  0

  معنی مرسلین پیامبر است یا دانشمند

  تارا 12 روز قبل
  0

  معنی مرسلین پیامبر است یا دانشمند زو جواب را بگوید