معنی مرضع در فرهنگ عمید

    12بازدید

    معنی کلمه مرضع در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : مرضعه.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟