معنی مرغان در لغت نامه دهخدا

  621بازدید

  معنی کلمه مرغان در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مرغان. [م ُ](اِ) ج ِ مرغ. پرندگان. طیور. رجوع به مرغ شود: اباله، ابیل، گله ٔ مرغان.(دهار). بغاث، مرغان خرد وضعیف که شکار نکنند. خشاش، مرغان خرد.(دهار). غَیف، گروه مرغان.(منتهی الارب). قَواطع؛ مرغان که از بلادگرمسیر به سردسیر روند یا برعکس آن.(منتهی الارب) - مرغان اولی اجنح، مرغان اولی اجنحه رجوع به ترکیب بعد شود: چو طاوسان هندی رقص آغاز چو مرغان اولی اجنح بپرواز میرغازی شهید(از آنندراج) - مرغان اولی أجنحه، طایران صاحب بازوها، و این کنایه است از فرشتگان و ملائکه.(از غیاث)(از آنندراج) - مرغان سدره، کنایه از ملائک و فرشتگان باشد.(برهان)(آنندراج) - مرغان شاخ سدره، ملائکه - مرغان شکاری، عتاق.(منتهی الارب). راسته ای از پرندگان که دارای منقاری قوی و خمیده می باشند و در انتهای نیمه ٔ فوقانی منقار خود دارای زائده ای دندانی شکل هستند که دنباله ٔ پوست روی آن را می پوشاند و انگشتانشان به چنگالهای قوی خمیده ختم می شود. مرغان شکاری به دو دسته ٔ شکاریان روزانه و شکاریان شبانه تقسیم می شوند. و مهمترین شکاریان روزانه عقاب، شاهین، قوش(باز)، کرکس و قرقی است و از جمله شکاریان شبانه جغد و مرغ حق است - مرغان عرشی، کنایه از ملائکه و فرشتگان.(از برهان)(از آنندراج) - مرغان قاف، سیمرغها. عنقاها: باز ار چه گاه گاهی بر سر نهد کلاهی مرغان قاف دانند آیین پادشاهی حافظ || ماکیانها. مرغان خانگی. دجج - مرغان خانگی، ماکیانها., مرغان. [م ُ](اِخ) قریه ای است در دو فرسنگ و نیمی مشرق شیراز.(از فارسنامه ٔ ناصری) - آب مرغان، چشمه ای در میان شیراز و اصفهان.(ناظم الاطباء) || سیرگاهی در حوالی شیراز. || چشمه ای در کوهسار سمیرم و قمشه که به اعتقاد عوام آب آن را برای دفع ملخ برند و بر کشتزارها و باغها پاشند متعاقب آن مرغان در رسند و ملخها را به منقار دو نیمه کنند. آب سار., مرغان. [م ُ](اِخ) دهی است از دهستان تبادکان بخش حومه شهرستان مشهد، در 13هزارگزی شرق مشهد و 2هزارگزی شرق کشف رود. با 181 تن سکنه. آبش از رودخانه. محصولش غلات. و راه آن اتومبیل رو است.(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ابولفضل افتخاری 2 ماه قبل
  0

  مفرد مرغان

  امیر حسینی 4 ماه قبل
  -1

  هم خانواده حرکت

  امیر حسینی 4 ماه قبل
  -1

  شماره ق به من بگو هم خانواده حرکت:؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  ناشناس 4 ماه قبل
  -1

  خاهش مکنم🌹🌹🌹🌹

  ق 4 ماه قبل
  1

  معنی مرغان

  0
  ناشناس 4 ماه قبل

  مفرد مرغان پاسخ

  0
  وووووووووو 4 ماه قبل

  تتتالبلاابب

  Mohammad 6 ماه قبل
  0

  مفرد مرغان

  0
  ق 4 ماه قبل

  مرغ