معنی مروزی در فرهنگ هوشیار

  8بازدید

  معنی کلمه مروزی در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (صفت) منسوب به مرو: از اهل شهر مرو مروی: ناصر خسرو قبادیانی مروزی، ساخته شهر مرو.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مریم 2 ماه قبل
  0

  مروزی به معنی کسیکه در مرو زندگی میکند .اهل مرو باشد.یا مروی