مترادف و متضاد مزیت

  89بازدید

  مترادف و متضاد کلمه مزیت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : امتیاز، اولویت، برتری، ترجیح، تفضل، تقدم، رجحان، فزونی، فضیلت، منفعت.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  ناهید 6 روز قبل
  1

  آیا متضاد مزیت ضرر است؟