مترادف و متضاد مزیت

  695بازدید

  مترادف و متضاد کلمه مزیت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : امتیاز، اولویت، برتری، ترجیح، تفضل، تقدم، رجحان، فزونی، فضیلت، منفعت.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ♡♧◇♤آسنا♤◇♧♡ 26 روز قبل
  -1

  مخالف

  آغاز پایان

  خورشید شب

  سرشار تهی

  فقیر گران مایه

  ناهید 7 ماه قبل
  -1

  آیا متضاد مزیت ضرر است؟

  1
  م 2 ماه قبل

  آره