مترادف و متضاد مسئولیت

  172بازدید

  مترادف و متضاد کلمه مسئولیت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تکلیف، کار، نقش، وظیفه، تعهد، رسالت، ماموریت.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  فاطمه 12 روز قبل
  0

  بی تعهد - بیکار - بی عار - بدون تکلیف- بی مسئولیت

  فاطمه 12 روز قبل
  0

  بی تعهد - بیکار -بی عار - بی تکلیف - بی مسئولیت