مترادف و متضاد مشقت

  114بازدید

  مترادف و متضاد کلمه مشقت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آزار، بلا، تعب، رنج، زحمت، سختی، عنا، عنت، محنت، مرارت (متضاد) آسایش، آسودگی، استراحت.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مستر جون 23 ساعت قبل
  0

  متضادش میشه آسایش آسودگی استراجت

  لیلی 27 روز قبل
  0

  منم هیچی نمیدونم