مترادف و متضاد مشکل

  622بازدید

  مترادف و متضاد کلمه مشکل واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ابهام‌آمیز، بغرنج، پیچیده، حاد، دشخوار، دشوار، سخت، شاق، صعب، غامض، مبهم، مساله، معقد، مغلق (متضاد) آسان، ساده، سهل، واضح.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ایسا فرخی 3 ماه قبل
  0

  متضاد «اسان»

  راطخیایا 5 ماه قبل
  -1

  هیهیخیهیخسهیهی