مترادف و متضاد مضارع

  40بازدید

  مترادف و متضاد کلمه مضارع واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : حال، آینده، زمان‌حال (متضاد) ماضی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ANA 2 ماه قبل
  0

  گذشته و آینده