معنی معاش در فرهنگ فارسی

  469بازدید

  معنی کلمه معاش در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مَعاشّ، مطالب (مفرد:مَعَشّ), مَعاش، آنچه بدان زندگی کنند، قُوت، غذا و آب لازم برای زندگی، مکان یا زمان طلب ِ قُوت و غذا، زندگی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  امیر 26 روز قبل
  0

  معنی معاش: زندگانی یا زیستن (زندگی)

  امیر 26 روز قبل
  0

  معنی کلمه معاش : زندگانی یا زیستن( زندگی)