معنی معترض علیه در فرهنگ عمید

    41بازدید

    معنی کلمه معترض علیه در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : واخوانده.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟