مترادف و متضاد معطوف

  9بازدید

  مترادف و متضاد کلمه معطوف واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مورد نظر، موردتوجه، متمایل، متوجه، عطف‌شده، برگشت.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  خخخخخددد 23 روز قبل
  0

  بی عاطفه ، بدون توجه