مترادف و متضاد معلوم

  559بازدید

  مترادف و متضاد کلمه معلوم واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آشکار، آشکارا، پیدا، دانسته، روشن، شناخته، شناخته‌شده، ظاهر، عیان، فاش، محرز، مرئی، مشخص، مشهود، معین، نمایان، واضح، هویدا (متضاد) مجهول، نامعلوم.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  سلنا 5 روز قبل
  0

  باشه

  ناشناس 8 روز قبل
  -1

  باشه