معنی زحماتمان بر باد رفت

  30بازدید

  معنی زحماتمان بر باد رفت را از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : هر چه رِشتیم پنبه شد.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  مجید دلدوزی 14 روز قبل
  0

  _ به بوی کباب رفت، دید خر داغ می‌کنند.
  _ یک بادیه پر از شیر به قطره‌ای زهر، فاسد می‌گردد
  _ هر چه رِشتیم پنبه شد

  * اشعار هم مضمون
  بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم
  یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت / حافظ

  ناشناس 14 روز قبل
  0

  _ به بوی کباب رفت، دید خر داغ می‌کنند.
  _ یک بادیه پر از شیر به قطره‌ای زهر، فاسد می‌گردد
  _ هر چه رِشتیم پنبه شد

  * اشعار هم مضمون
  بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم
  یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت / حافظ