معنی پاره خط جهت دار

  22بازدید

  معنی پاره خط جهت دار را از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پیکان، فلش.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  طاها 10 روز قبل
  0

  پاره خط جهت دار که مبداحرکت رابه مقصدوصل میکندچیست

  طاها 10 روز قبل
  0

  بخش وسیعی از سطح زمین راچه سنگ هایی پوشانده اند؟