مترادف و متضاد مقاومت

  38بازدید

  مترادف و متضاد کلمه مقاومت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ابرام، استقامت، استواری، ایستادگی، پافشاری، پایداری، توانایی، دوام، طاقت، قدرت، مدافعه، نیرو، یارایی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 9 روز قبل
  0

  متضاد مقاومت

  ناشناس 9 روز قبل
  0

  متضاد مقاومت پیوسته افزوده