معنی ملهمی تبریزی در لغت نامه دهخدا

    18بازدید

    معنی کلمه ملهمی تبریزی در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : ملهمی تبریزی. [م ُ هََ ی ِ ت َ](اِخ) از شاعران قرن یازدهم هجری و معاصر شاه عباس اول بوده است(متوفی به سال 1049 هَ. ق.). وی ابتدا در خدمت پیربوداق خان حاکم تبریز بود و سپس به شیراز رفت و جزو ملازمان امام قلی خان حاکم فارس قرار گرفت و در همانجا درگذشت. از اوست: نظاره را تلف مکن ای چشم بدمعاش شاید به وصل او برسی کار عالم است رجوع به تذکره ٔ نصرآبادی ص 265 و دانشمندان آذربایجان ص 360 و فرهنگ سخنوران شود.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟