مترادف و متضاد منبع

  31بازدید

  مترادف و متضاد کلمه منبع واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اصل، چشمه، سبب، سرچشمه، علت، ماخذ، مبداء، مرجع، منشا.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 17 روز قبل
  1

  منبع

  ناشناس 22 روز قبل
  4

  متضاد کلمه ی منابع چیست؟