معنی منصف در فرهنگ معین

  90بازدید

  معنی کلمه منصف در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (مُ ص) [ع.] (اِ فا.) انصاف دهنده، عادل.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  NAZI KARIMI 4 ماه قبل
  0

  عدالت

  دادگر

  عدل

  رحم

  معنی کلمه منصف

  هم خانواده کلمه منصف میشود

  انصاف.....

  NAZI KARIMI 4 ماه قبل
  0

  معنی کلمه منصف:

  رحم-دادگر-عدالت-عدل

  هم خانواده کلمه منصف:

  انصاف