مترادف و متضاد منظم

  636بازدید

  مترادف و متضاد کلمه منظم واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آراسته، بسامان، پرداخته، باترتیب، مرتب، منتظم (متضاد) پراکنده، نابسامان، نامنظم.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ستایش 2 ماه قبل
  0

  به

  مرینت 2 ماه قبل
  0

  مترادف منظم : نظم

  متضاد : به هم ریختگی

  pourya_btw 1 ماه قبل
  0

  منظم

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  خوبه