معنی منقلب در فرهنگ فارسی

  370بازدید

  معنی کلمه منقلب در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مُنقَلَب، مَرجَع، محل برگشتن، محلی که (شخص) به آن راجع می گردد،, مُنقَلِب، (اسم فاعل از اِنقلاب) دگرگون، برگشته، سرنگون، واژگون، بهم خورده و حالی به حالی شده، در فارسی به معنای مضطرب و پریشان هم مصطلح است.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  s 10 روز قبل
  0

  معنی کلمه منقلب = انگیخته، دگرگون، شوریده، متحول، واژگون، برگشته، ناراحت، مضطرب، پریشان، آشفته

  هم خانواده = انقلاب

  ساناز 1 ماه قبل
  0

  دگرگونی ،

  الی 1 ماه قبل
  0

  خوب بود

  اردلررتانذرخ 6 ماه قبل
  0

  ا بار برتر لخت حدا ذ تو ذتعرخللخخرت