معنی منقلب در فرهنگ فارسی

  43بازدید

  معنی کلمه منقلب در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مُنقَلَب، مَرجَع، محل برگشتن، محلی که (شخص) به آن راجع می گردد،, مُنقَلِب، (اسم فاعل از اِنقلاب) دگرگون، برگشته، سرنگون، واژگون، بهم خورده و حالی به حالی شده، در فارسی به معنای مضطرب و پریشان هم مصطلح است.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  ناشناس 16 روز قبل
  0

  هم خانواده منقلب

  اردلررتانذرخ 21 روز قبل
  0

  خاخبهتبنذتلتبخاهخرازخلهلاخبتخه

  اردلررتانذرخ 21 روز قبل
  0

  ا بار برتر لخت حدا ذ تو ذتعرخللخخرت