معنی منگلی بیک در لغت نامه دهخدا

  42بازدید

  معنی کلمه منگلی بیک در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : منگلی بیک. [م َ گ ُ] (اِخ) یا منکلی بیک یا منکلبک یا منکلی تکین منظور اتابک سنجر شاه بن طغانشاه بن مؤید آیبه است. رجوع به جهانگشای جوینی ج 2 ص 22 و 26 و رجوع به فهرست اسماء الرجل همین کتاب و همین جلد ص 320 و رجوع به سبک شناسی بهار ج 2 ص 386 و تاریخ غازان ذیل منگلی تیکین ص 13 و حبیب السیر چ خیام ج 2 ص 563، 567، 635، 636و لباب الالباب ج 1 ص 142، 329، 330، 348، 349 شود.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مينا 2 ماه قبل
  0

  نوعي بيماري وابسته به كروموزوم كه نتيجه ان عقب ماندگي ذهني مي باشد(منگل) و بهره هوشي انها از ساير افراد نرمال پايين تر مي باشد